Tietosuojaseloste ja verkkopalvelun käyttöehdot

 

 • Henkilötietolaki (523/1999)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen)
 • Laatimispäivämäärä: 15.1.2020
Johdanto

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Käytämme tietoja palveluidemme toimittamiseen, personointiin, asiakaspalveluun, tapahtumien järjestämiseen, markkinointiin sekä mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Markkinointiviestintä Sowelu Oy:stä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

  Rekisterin nimi

  Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

  Rekisterin ylläpitäjä

  Markkinointiviestintä Sowelu Oy, Y-tunnus 2947135-9

  Yhteyshenkilö rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

  Toimitusjohtaja, Pia Saxén
  p. 040 1779 939
  pia(at)sowelu.fi

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Markkinointiviestintä Sowelu Oy:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi).

  Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tarkoituksena on:

  • yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
  • asiakasviestintä
  • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
  • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
  • suoramarkkinointi, verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi
  • liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

  Markkinointi ja sidosryhmärekisterin tietoja voidaan käyttää sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten uutiskirjeiden, tiedotteiden sekä tapahtumakutsujen lähettämiseen.

  Rekisterin tietosisältö

  Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri sisältää seuraavia tietoja sidosryhmäyritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä (ml. uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat):

  • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  Tietolähteet

  Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan Markkinointiviestintä Sowelun kanssa tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista.

  Tiedot rekisteröidyistä saadaan myös Markkinointiviestintä Sowelun kotisivujen yhteystietolomakkeen kautta, sidosryhmäyritysten kotisivuilta tai muista Markkinointiviestintä Sowelun toiminnan lähteistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 

  Lähettämällä Markkinointiviestintä Sowelun sivustolla olevan lomakkeen hyväksyt, että Markkinointiviestintä Sowelu taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne yhteydenoton. Rekisterien tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

  Tietojen siirto tai luovutus

  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

  Tietojen poistaminen

  Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistaminen saattaa edellyttää mm. kirjanpitolain mukaisten säilytysaikojen päättymistä.

  Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

  Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys on todistettava. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot yllä).

  Tiedon korjaaminen

  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys on todistettava. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

  Kielto-oikeus

  Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Markkinointiviestintä Sowelun tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään erilliset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Markkinointiviestintä Sowelun tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

  Kaipaatko lisätietoja?

  Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä

  5 + 6 =

  Täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen tiedot hyväksyt sivuston käyttöehtojen mukaisen henkilötietojen tallentamisen ja käytön. Tietosuojaseloste ja verkkopalvelun käyttöehdot.

  Markkinointiviestintä Sowelu Oy
  Y-tunnus 2947135-9
  Tietosuojaseloste

  Pia Saxén
  pia(at)sowelu.fi
  +358 40 1779 939

  © Markkinointiviestintä Sowelu 2020